fbpx

Ons engagement voor een schonere wereld

WC Loc heeft zich tot doel gesteld om sanitairoplossingen aan te bieden voor iedereen, zodat de wereld schoner en eerlijker wordt …
in alle betekenissen van het woord! Verlichting brengen voor mensen in nood én voor onze bedreigde planeet: die uitdaging staat centraal binnen onze missie.
Ontdek onze maatregelen om het milieu te beschermen en ons welzijn te vrijwaren:

Vlottere toegang tot sanitair

WC Loc heeft zich tot doel gesteld om de toegang tot sanitair voor alle bevolkingsgroepen te promoten en te vereenvoudigen.
Mensen met een beperking zijn de belangrijkste groep voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Voor hen hebben we dan ook aangepaste sanitairoplossingen ontwikkeld.

Gelijkheid ligt ons na aan het hart en daarom hebben we samen met Madame Pee vrouwenurinoirs ontwikkeld. Zo zijn de toiletten sneller weer vrij en schieten de wachtrijen bij de vrouwen even snel op als die bij de mannen. Het grote publiek, vipgasten, vrouwen op een bouwplaats, kinderen … WC Loc innoveert voortdurend om aan iedereen sanitairoplossingen aan te bieden, in welke omstandigheden ook.

De toegang tot sanitair is ook een universeel thema: 60 % van de wereldbevolking heeft op dit moment geen toilet thuis en 892 miljoen mensen overal ter wereld ontlasten zich in de openlucht en moeten het zonder sanitair stellen. Dat heeft desastreuze gevolgen op het vlak van volksgezondheid, leef- en werkomstandigheden, voeding, onderwijs en economische productiviteit. Er moet dan ook dringend iets gebeuren!

De Urgent Run Paris is een benefietwedstrijd om fondsen te werven voor de bouw van toiletten overal in de wereld, in samenwerking met de vereniging ‘Vision du Monde’. In Senegal, in Ivoorkust en op Madagaskar werden al heel wat toiletten gebouwd dankzij dit mooie initiatief. Afspraak op zaterdag 19 november 2022 in het Bois de Boulogne!

Meer informatie op urgentrunparis.fr.

Beter waterbeheer

Droogtoiletten en urinoirs zonder water, spoelsystemen met recirculatie … We vinden het belangrijk om de meest ecologische sanitairoplossingen aan te bieden.

De afdichting van onze installaties wordt geverifieerd door opgeleide teams, die maar al te goed beseffen dat water een vitale hulpbron is waar we zorgzaam mee moeten omspringen. We trekken deze lijn door tot in onze kantoren, waar we regenwater opvangen en gebruiken.

Oordeelkundig gebruik van sanitaire producten

Voor de schoonmaak en het onderhoud van onze cabines en andere installaties verbindt WC Loc zich ertoe om uitsluitend producten te gebruiken die aan de geldende regelgeving voldoen en voor meer dan 90 % biologisch afbreekbaar zijn. Zo zit er in ons standaard blauwe sanitaire concentraat een combinatie van biociden die geurtjes gegarandeerd 7 dagen onder controle houdt. De formule bevat geen formaldehyde, is biologisch afbreekbaar en is ongevaarlijk voor het milieu. Op onze evenementen gebruiken we Quick Scent Evenement, een eveneens biologisch afbreekbare ontgeurder zonder het bewaarmiddel bronopol. Tot slot gebruiken we zulke producten altijd met mate, bijvoorbeeld dankzij oplosbare doseercapsules. Zo bewaren we het evenwicht tussen een efficiënt gebruik en respect voor onze planeet.

Beperkte koolstofvoetafdruk

Met meer dan 20.000 bouwplaatsen en 3.500 evenementen op onze planning elk jaar hebben we er altijd alles aan gedaan om onze verplaatsingen op een verantwoorde manier te organiseren. We optimaliseren onze trajecten altijd en vernieuwen regelmatig ons wagenpark, dat verscheidene voertuigen op aardgas telt.

Ook volgen we de transporttechnologie op de voet, aangezien we ons brandstofverbruik en onze CO2-uitstoot aanzienlijk en langdurig willen beperken.

In 2021 gingen we nog een stap verder en plantten we 7.000 bomen op een braakliggend terrein op het platteland bij Cambrai – met het Low Carbon Label als kroon op het werk. Voor dit project bundelden we de krachten met de Société Forestière de la Caisse des Dépôts.

Afval systematisch recycleren

Bij WC Loc vinden we het heel belangrijk om afval te scheiden en te hergebruiken. Zo zijn onze cabines 100 % recycleerbaar, repareren we ons materiaal zo veel mogelijk om verspilling te voorkomen, gebruiken we toiletpapier met ECOLABEL afkomstig van gerecycleerde brikverpakkingen voor voeding (347 bomen worden zo jaarlijks gered) …

Sanitair afvalwater en ander gevoelig afval dat een specifieke verwerking vereist, wordt systematisch naar een zuiveringsstation of composteringsinstallatie gebracht. Het gewone afval van onze kantoren gaat voor verwerking naar het recyclagebedrijf Elise, terwijl het gevaarlijke afval bij onze dienstverlener Chimirec terechtkomt. Elk van die handelingen wordt geregistreerd met een specifiek formulier en bijgehouden in een register, zodat het volledige groene proces kan worden opgevolgd en gecontroleerd. In samenwerking met de start-up Toopi Organics experimenteren we op dit moment met het hergebruik van urine als natuurlijke meststof voor de landbouw.

Beperkt energieverbruik

Ons energieverbruik blijft jaar na jaar dalen. Onze infrastructuur opknappen en vernieuwen om alsmaar energiezuiniger te worden, onze medewerkers tips geven om energie te besparen, toiletwagens van WC Loc op zonnepanelen laten werken …

Dankzij al die initiatieven daalde ons verbruik van 1,30 kWh per werkuur in 2016 tot 1,11 kWh in 2021!

En we zijn nog lang niet van plan om het hierbij te laten!

Gecertificeerd als ecologisch verantwoorde onderneming

WC Loc is erkend als ruimingsdienst, werkt volgens de NF 16194-norm en behaalde het ISO 14001-certificaat, wat ons onafgebroken engagement voor het milieu bewijst.

Interview

Faustine SCHOUTTETEN
Milieuverantwoordelijke

We willen ook onafhankelijker worden op het vlak van afvalverwerking
: voor het afval van droogtoiletten gaan we onze eigen composteringsinstallatie bouwen op de site in Verberie in de Oise ...

Lees het interview

Volg ons op